Adım adım seçim

SEÇİM TARİHİ 10 TEMMUZ 2016
MHP’de Tüzük Kurultayının açılışını Çağrı Heyeti üyesi yapacak

Yargıtay Cumhuriyet eski Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu Siyasi Partiler Yasası, Medeni Yasa ve mevzuatı çerçevesinde MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin izlemeleri gereken hukuki adımları açıkladı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde siyasi partiler bölümünde yıllarca görev yapan YARSAV’ın kurucusu eski savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na MHP’nin kurultay takviminde atılacak hukuki adımların neler olduğunu sordum.
İşte MHP’de atılması gereken hukuki adımlar:
Muhalifler 19 Haziran’da Tüzük Kurultay’ını toplayacaklar.
Kurultay’ın başlayabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 20’sinin katılımı şart.
Yeterli imza toplanınca Kurultay’ın açış konuşmasını yargı kararı ile Çağrı Heyeti Başkan ya da üyesi yapacak.
Divan Başkanlığı seçilecek. Çağrı Heyeti görevi sona erecek.
Tüzük değişikliği önergeleri divana verilecek.
Her önerge tek tek okunacak, lehte ve aleyhte konuşmalar yapılacak.
Önergeler ayrı ayrı oylanacak.
Katılanların oy çokluğu ile kabul edilecek.
Bu tüzük değişikliği ile Genel Başkan seçiminin olağanüstü Kurultay’da yapılması hükme bağlanacak.
Bu Kurultay’a katılanlar ayrıca Genel Başkan seçimi için olağanüstü Kurultay çağrısına da imza atacaklar.
Tüzük Kurultay’ının ertesi günü yani 20 Haziran’da çağrı heyeti tüzük değişikliği kararını Yüksek Seçim Kuruluna tebliğ edecek. (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicil dosyasına verecek)
Muhalifler de seçimli olağanüstü Kurultay için topladıkları imzalarla Genel Merkez’e başvuracaklar.
Bu Başvuruda Kurultay gündemi de yer alacak.
Bu başvuruda 15 gün sonrası dikkate alınarak 5 Temmuz 2016’da seçimli olağanüstü Kurultay yapılması istenecek. Ancak bu tarih hafta içinde geldiğinden ilk Pazar 10 Temmuz’a denk geldiğinden muhalifler de 10 Temmuz’da Genel Kurul isteyecekler.
Genel Merkezin normalde 30 gün içinde karar vermesi gerekiyor bu çağrıya.
Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel merkez Yönetimi seçimli Kurultay’ın 10 Temmuz’da yapılması öngördüğünden hukuki zorunluluk süresi açılmayacağından bu tarihte Genel Kurul yapılacak.
Eminağaoğlu bu adımların siyasi partiler kanunu, medeni kanun ve dernekler kanunu ile yönetmeliklere göre atılmasının hukuken şart olduğunu özellikle vurguladı.