AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR

AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR ANCAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YETERLİ VEKİL SAYISINA ULAŞAMADI

Seçimden AK Parti tek başına iktidar çıktı, ancak anayasa değişikliği için gerekli olan milletvekili sayısına ulaşamadı.

Sandıkların yüzde 97’si açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin milletvekili sayısı 316. Bu sonuçlara göre AK Parti tek başına iktidar için gerekli olan 276 sayısının üzerinde oy aldı.

-ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ-

Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün.

-ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ 184 MİLLETVEKİLİNİN İMZASIYLA TEKLİF EDİLEBİLİR-

Anayasanın değiştirilmesi en az TBMM üye tamsayısının üçte biri olan 184 milletvekilinin imzasıyla teklif edilebiliyor.

-DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN KABULÜ 330 ÇOĞUNLUĞUNUN GİZLİ OYUYLA MÜMKÜN-

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülür. Değişiklik teklifinin kabulü TBMM üye tam sayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. TBMM, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclis tarafından üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki (367) veya daha fazla çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.

Halk oylamasına sunulmayan anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete’de yayımlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir