AKP dini siyasete resmen alet etti

Sabah Gazetesinde yer alan bir haberi FOX TV Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya video görüntüsü ile yayınladı. Bu haber AK Partinin gerek Anayasa’nın gerekse Siyasi Partiler Yasasının “dinin siyasete alet edilmemesi” hükümlerine aykırı bir faaliyeti olduğunun resmi belgesidir.

Sabah Gazetesinde27 Kasım 2017 tarihinde yer alan haber aynen şöyle:
AK Parti’nin sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale merkez, Lapseki ve Biga ilçelerinde yaşayan 25 Roman vatandaş, umreye gönderildi. Umre dönüşü kafile, Lapseki İskelesi’nde, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ve aileleri tarafından karşılandı. Araçtan inen kafiledekiler, kendilerini karşılayan Turan’a teşekkür etti.

Anayasanın 24. maddesinin son fıkrası şöyle:
“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

Siyasi Partiler Yasasının 87. Maddesi şöyle:
“Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.”

Anayasa Mahkemesinin 2008/2 sayılı kararı:
“Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasındaki demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nedeniyle Partinin (AKP) kapatılması yerine devlet yardımından yarı oranında yoksun bırakılması.”

Sonsöz:
Roman vatandaşları, “AK Parti’nin sorumluluk projesi kapsamında” adı altında kutsal Umre ziyaretine toplu halde götürmesi Anayasa’ya, Siyasi Partiler Yasasına aykırı Anayasa Mahkemesinin AKP kararının da yeni bir ihlalidir.
AKP Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan Umre dönüşü kafileyi AKP Çanakkale teşkilat yetkililerinin katılımı ile resmi törenle karşılamıştır.
Kaldı ki sadece Roman vatandaşların değil hiçbir vatandaş grubuna da hiçbir siyasi partinin Umre ya da Hac gibi dini faaliyetler düzenlememesi gerekir.
Çünkü din sosyal bir olgudur ve siyasi partilerin bu taleplere yönelik faaliyet üretirken, dini ve dince kutsal sayılan değerleri ve dinsel duyguları siyasal mücadele aracı haline getirerek toplumda dinsel talep ekseninde ayrışmalara yol açması Türkiye Cumhuriyetinin temelini teşkil eden laiklik ilkesiyle bağdaşmaz.

Bu faaliyet Anayasa ve Siyasi Partiler yasasının AKP tarafından açıkça ihlal edilmesidir.
İktidar partisi AKP’nin toplumun bir kısmına Umre ziyareti düzenlemesi bakalım muhalefet partileri ve hukukçular tarafından nasıl değerlendirilecek.