Başbakan’a kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım “VEKİLİ” olsun istiyor ama yasal engel var. Başbakan Binali Yıldırım AKP Genel Başkan Vekili de AKP Meclis Grup Başkan Vekili de olamaz. Çünkü AKP 3. Olağanüstü Kongresinde kabul edilen tüzük değişikliği ile oluşturulan Başkan Vekilliği Siyasi Partiler yasasına aykırı.

Ayrıca MKYK üyesi seçilen Binali Yıldırım’ın AKP Meclis Grup Başkan Vekili olması da Siyasi Partiler yasasına aykırı.
Yaşadığım örnekle anlatayım.
2002 yılında Genç Parti ile Yeniden Doğuş Partisinin birleşme aşamasında hazırlanan yeni Genç Parti tüzüğünü yazarken Cem Uzan, “Orhan ben yurt dışında iken senin Genel Başkan Vekili olman için bir madde koyun” dedi.
Genel Başkan Vekilliğini ve ileride yazacağım diğer bazı maddeleri Genç Parti tüzüğüne ekledik.
Ancak dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu aralarında Başkan Vekilliği olan bu maddelere, “siyasi partiler yasasına aykırı” diye itiraz etti. Biz de çıkarmak zorunda kaldık.
O dönem bu uygulamayı bize yaptıran kişi Genç Parti’den sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu idi. AKP 3. olağanüstü kongresinde yapılan tüzük değişikliği ile ihdas edilen Genel Başkan Vekilliğine Başbakan Binali Yıldırım seçilince hemen Avukat Eminağaoğlu ile konuştum.

Siz 11 yıl Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı yaptınız ve siyasi partilere baktınız. AKP tüzük değiştirerek, “Genel Başkan Vekili” unvanı ile bir makam oluşturdu. Yasalara uygun mu?

Eminağaoğlu: “Siyasi Partiler Yasasının 15. Maddesinin 5. Fıkrası şöyle: “Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık etmek üzere genel başkan yardımcısı ve genel sekreter adlarıyla gerekli gördüğü sayıda yardımcılar öngörebilir. Bunların ne suretle seçileceği, görev ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir.” 1983’de Kenan Evren döneminde çıkarılan siyasi partiler yasası partilerdeki görevleri böyle tanımlıyor yani dediğiniz gibi Genel Başkan Vekili” diye bir makam yok. Çünkü parti üyeleri arasında eşitsizlik yaratır.

Bu durumda AKP tüzüğünü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaylar mı?

Eminağaoğlu: Hayır, onaylayamaz ve bir yazı ile AKP’ye süre vererek bu tüzük maddesinin iptalini ister.

AKP ya yeniden genel kurul toplayıp iptal etmezse ne olur?

Eminağaoğlu: Başsavcı Anayasa Mahkemesine AKP’ye ihtar verilmesi ve Genel Başkan Vekilliğinin iptali için başvuruda bulunur.

Anayasa mahkemesi AKP’ye ihtar verir ve uygulanmaz, Binali Yıldırım da Genel Başkan Vekili olarak seçilirse o zaman ne olur?

Eminağaoğlu: Anayasa Mahkemesine AKP’nin devlet bütçesinden aldığı hazine yardımının tamamen iptali ya da bir kısmının iptali için karar alır.

Gerçekten önemli bir hukuki hata AKP’nin yaptığı. Bu kadar hukuk danışmanları, Anayasa hukukçuları hatta Adalet Bakanlığı olan bir yapı bu yasa dışı tüzük değişikliği nasıl yapar?

Eminağaoğlu: Anayasayı, hukuku tanımamak ve ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile hareket etmek demokrasimize büyük zarar veriyor.
Medyaya yansıyan haberlere göre Başbakan Binali Yıldırım hem Genel Başkan Vekilliğini hem de Meclis Grup Başkan Vekilliğini üstlenecekmiş mümkün mü?
Eminağaoğlu: Bu da başka bir hukuki hata olur. Bakın siyasi partiler yasasının 32. Maddesinin 1. Fıkrası şu hükmü getiriyor: “Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarına üye olanlar, o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu yönetim kurulunda görev alamazlar.”

Binali Yıldırım 1. Sırada MKYK üyesi seçildi. Ya AKP milletvekilleri tarafından Grup Başkanvekili seçilirse ne olacak?

Eminağaoğlu: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının AKP’ye bu seçimin iptali için yazı göndererek 30 gün içinde görevden el çektirilmesini ister. Bu değişiklik yapılmazsa Anayasa Mahkemesi tarafından dava açılarak Hazine yardımının kısmen ya da tamamen kesilmesine karar verilir.
Türkiye’de olmazsa olmaz denir. Ya Başsavcı bu anlattıklarınızın hiç birisini yapmazsa ne olur?
Eminağaoğlu: Açıkça görevi ihmal suçu işlemiş olur ve Yüce Divan’da yargılanması gerekir.