Belediyelere yasak, cemaatlere serbest

24706 b 29