Berberoğlu için 3 başkan 3 görüş

İstinaf Mahkemesinin 1 Aralık 2017 gününe duruşma koyması üzerine Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile cezaevinde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gazeteci Enis Berberoğlu’nun hukuki durumunu konuştum.

3 Başkan’la ayrı ayrı konuştum ve hemfikir oldukları 3 önemli hukuki görüş ortaya çıktı:
1- Casusluk suçu işlenmemiştir.
2- Milletvekilidir, tahliyesi gerekir.
3- İstinaf Mahkemesi kesin hüküm vererek davayı hızla sonuçlandırmalıdır.
Türkiye’nin bu 3 önemli hukuk kurumunun başkanları ile neler konuştuğumu yazmadan önce “Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri TÜRK-AV adlı birliğin kurucusu ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu yürekten kutlayayım.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın konuşmasında, “Biz de Hakimler ve Savcılar Kurulları olarak benzer birliğin kurulması için hızla adım atmalıyız” sözleri ile TÜRK-AV birliğinin önemini vurguladığını söyleyeyim.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a, “Enis Berberoğlu’nun yargılanması hukuki çıkmaza mı girdi?” diye sorularıma başladım.
Yılmaz, “Hayır hukuken bir çıkmaz olmaz, olmamalı da” dedi.

Mahkeme dosyayı tekrar İstinaf Mahkemesine neden gönderdi?

Yılmaz: Ağır ceza mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesinin kararında usul yönünden eksikler olduğunu ve bozma kararı veren ceza dairesinin nihai kararı kendisinin vermesi gerektiğini karara bağlayarak dosyayı geri gönderdi.

Tahliye etme kararı alması gerekmez miydi?

Yılmaz: Tahliye kararını da kesin hükmü de 2. Ceza Dairesinin alması gerektiğine hükmetti Ağır Ceza mahkemesi. 1 Aralık’ta bu mahkeme dosyayı esastan inceleyecek.

Enis Berberoğlu’nun mağduriyetinin devamı etmemesi için yapılması gereken nedir?
Yılmaz: 2. Ceza Dairesi gerek tahliye, gerekse hüküm açısından en kısa sürede dosyayı karara bağlamalıdır.

YARGITAY

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de Enis Berberoğlu davası ile ilgili sorularımı içtenlikle yanıtladı.

Enis Berberoğlu davası mahkemeler arasında yılan hikâyesine mi dönecek?

Cirit: Hayır dönmez. İstinaf mahkemesi bu dosyayı inceleyecek ve ortaya çıkan eksikleri, hataları belirleyerek yargılamayı üstlenecek. 1 Aralık’ta yargılama yapacak.

Nedir eksik durum?

Cirit: Bu dosyada istinaf mahkemesi “casusluk suçu işlenmemiştir” diye hüküm vermiş, yeniden yargılansın diye ağır ceza mahkemesine geri göndermiştir. Mahkemede “kararı sen ver” diyerek iade etmiştir. Tahliye konusunda ise istinaf mahkemesi bir karar vermemiştir.

 Peki şimdi istinaf mahkemesi ne yapmalı?

Cirit: İstinaf mahkemesi Can Dündar davasının dosyasını celp ederek, orada işlendiği iddia edilen ceza için öngörülen Türk Ceza Kanunu maddesi ile Berberoğlu için hükmedilen kanun maddesi arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıracak bir hükmü karara bağlamalıdır. Ayrıca tahliye konusunda da karar vermelidir.

Tahliye ve kesin hüküm konusunda istinaf mahkemesi dosyayı yeniden ağır cezaya göndermek yerine hızla karara bağlamalı mı?

Cirit: Evet

Gazeteci arkadaşımızın Milletvekili olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay kararları çerçevesinde hemen tahliye edilmesi gerekmez mi?

Cirit: Evet Anayasa Mahkemesinin milletvekillerinin tutuksuz yargılanması yolunda kararı var. Ancak ağır ceza mahkemesi de yargılamayı tutuksuz yaptı ve casusluk gerekçesi ile hüküm verdiği gün de tutukladı. Bu “casusluk” hükmü ise istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

İstinaf mahkemesi bu durumda Berberoğlu’nu hangi suçtan yargılayacak?

Cirit: Az önce dediğim gibi Can Dündar dosyasındaki iddianame ve toplanan belgeler ile Berberoğlu dosyasında yer alan belgeleri inceleyip tahliye ve Casusluk iddiası dışında varsa bir cezai durum kararını ona göre verecek.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na Enis Berberoğlu der demez ilk kelimesi, “hemen tahliye edilmeli” diye tepkisini gösterdi.

Berberoğlu dosyası hakkında neler söyleyeceksiniz?

Feyzioğlu: Yargı sistemimizde, istinaf mahkemesinin kararına ilk derece mahkemesinin yani ağır ceza mahkemesinin direnmesi gibi bir düzenleme yok. O temyiz mahkemesinin kararına karşı vardı şimdi yok. Bu yeni gelen düzende istinaf mahkemesi karar verir ilk derece mahkeme ağır ceza mahkemesi o karara uyar. Bu itibarla dosyayı ben karara katılmıyorum iade ediyorum demesi kanaatimizce yanlış olmuştur. Ancak bu noktada ortada bozulmuş bir karar var.

Ne yapılması gerekli?

Feyzioğlu: Ortada kaldırılmış gibi görünen bir dosya var ve tutuklu da bir milletvekili var ve bu yanlışlığın da sona erdirilmesi lazım. Tutuklamanın gelişen şartlar için de eskisinden de daha ağır bir hal aldığı ortadadır. Onun bir an önce çözülmesi gereklidir. Önemli olan kişi hürriyeti üzerine yorum yapılması yani formalitelere takınılmasıdır ki bu yanlıştır. Dosya kimin elindeyse şu anda o tutuklulukla ilgili karar da alabilir.

Yargıtay Başkanı Cirit Can Dündar dosyasının da celp edilmesi gerektiğini vurguladı.

Feyzioğlu: Bildiğimiz kadarıyla Can Dündar’ın suçuna iştirak etmekten ağır ceza mahkemesi mahkumiyet kararı veriyor. Can Dündar’ı mahkûm ettiği maddeyle Enis Berberoğlu’nu madde aynı değil dolayısıyla istinaf mahkemesi bu yanlışa dikkat çeken bir bozma vermiştir. Bir insanın suçuna iştirak ettiysen aynı suçu işlemiş olursun farklı bir maddeden mahkûmiyet veremezsin.