Devlet de din de kadına karışmaz

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman Cumhurbaşkanını eleştirdi

Kadınların kaç çocuk doğuracağına, nasıl doğuracağına karışmak, müdahale etmek Cumhurbaşkanı dâhil kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bedeni üzerinde tek söz sahibi kadının kendisidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “anne olmayan kadın yarımdır” sözü kadın kuruluşlarının da tepkisi ile karşılandı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman, “ Erdoğan’ın son sözleri artık bardağı taşıran bir noktadır. Cumhurbaşkanının kadının doğumuna kafayı takmış olması hastalıklı, patolojik bir durumdur. Kadınların kaç çocuk doğuracağına, nasıl doğuracağına karışmak, müdahale etmek Cumhurbaşkanı dâhil kimsenin hakkı da haddi de değildir.
Bedeni üzerinde tek söz sahibi kadının kendisidir. Hiç kimsenin müdahalesi kabul edilemez” dedi.
“Üreme Hakkı” bir insan hakkıdır” diyen Dr. Arıtman, “Kişilerin çocuk sahibi olup olmayacakları, kaç çocuk sahibi olacakları, hangi aralıklarla çocuk sahibi olacakları kontrasepsiyon uygulayıp uygulamayacakları kendi karar ve tercihleridir. Bu haklara devlet bile karışamaz. Hatta din bile karışmaz” diye konuştu.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanının verdiği dini referans da doğru değildir. Kuranı Kerim’de bu konularda bir yönlendirme, bir müdahale söz konusu değildir. Dinle de hiçbir ilişkisi olmayan bu konu ne yazık ki tamamen Erkek Egemen bakış açısının bir ürünüdür. Kadına geleneksel, ataerkil Cinsiyetçi rolün verilmesi yani eve hapsederek eş ve anne olmakla yetinmesini istemek zalim bir erkek egemenliğidir ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını Körükler. Buda kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerin i arttırır. Kadını eşit birey, eşit insan olarak görmeyen kişiler, toplumlar medeni yani çağdaş değildir. Kadını hangi gerekçeyle olursa olsun “yarım insan “olarak görmek çağ dışılıktır. Bu anlayıştaki toplumların ilerlemesi, gelişmesi ve insan haklarını yaşama geçirmesi mümkün değildir.”
Cumhurbaşkanının 21.yuzyilin değerleri, insan ve kadın hakları, üreme hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda acilen bilgilendirilmesi, eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Arıtman düşüncelerini şöyle sonlandırdı:
“ Türkiye Cumhuriyetinin kadın vatandaşları ciddi tehlike ve tehdit altındadır. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Cumhuriyet Devrimleriyle erkeklerle birlikte eşit birey, eşit insan olduk. Bunun için Atatürk’e minnettarız. Cumhuriyetle elde ettiğimiz. Kazanımlardan asla taviz vermeyiz, geriye götürülmeyi, yeniden eve kafes ardına kapatılmayı, kul, köle konumuna getirilmeyi, ‘Yarım insan’ statüsüne indirgenmeyi asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Bu kazanımlarımızı korumak için her türlü mücadeleyi vereceğiz.”