Dikkat özelleştirme yağmalama olmasın

Meclis plan ve bütçe komisyonunda Türkiye’nin 100’den fazla dev devlet kurum ve kuruluşlarının Özelleştirilmesine ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.
Tasarıya göre 100’den fazla kurumun mal varlıkları ve ticari hisseleri Özelleştirme İdaresine devredilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Türk Telekom gibi devlet kurumlarının özelleştirme satış rakamlarını gözüne alırsak bu kanun tasarısı ile özelleşecek devlete ait kurumların özelleşmesinin yağmalamaya dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir.
Uzan Holding sahibi Cem Uzman’ın “ Biz Telsim’i 9 Milyar Dolara satmadık TMSF 4.5 milyar dolara sattı” açıklaması TMSF’nin devlet mallarının satışındaki zararı ortaya koyuyor.
Öncelikle söylemeliyim ki bu ihalelerin yerli ve yabancı firmaların açılmasında ortaya konulacak kriterler büyük önem taşıyor.
Bu önlemlerin ilki elbette şeffaflık olmalıdır.
Bu şeffaflığın sağlanması için özelleşecek devlet kurumlarının “gerçek değerlerinin
belirlenmesi şarttır.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan özelleştirmeler olsun TMSF tarafından bankalar nedeniyle el konulup satılan ticari değerler düşük satış fiyatları açısından çok eleştirildi.
“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan bu devlet kurumlarının özelleştirilmesi için gerek Türkiye’de gerek dünyada ekonomik konjonktürün uygun olduğu zamanlar seçilmelidir.
100’den fazla devlet kurumunun satış takviminin belirlenmesi değerlerinden satışın sağlanması için olmazsa olmazdır.
Rekabetin oluşması için yurt içi ve yurt dışında tanıtım reklamları ve ilanları verilmelidir.
Belirlenen gerçek değerin altında asla bir devlet malı satılmamalı bu değer de büyük koruma altında tutulmalıdır.
Bu tasarının diğer önemli bir yönü ise Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kurumların mallarının satılmasıdır.
Torba yasa tasarısının 35. maddesi özel bütçeli ve ticari amaçlı kuruluşlarının hisseleri ve mal varlıkları da özelleştirme idaresi tarafından satılacak.
Örneğin Atatürk Orman Çiftliğinin arazileri de özelleştirme idaresi tarafından satılabilecek.
Komisyon görüşmelerinde eleştirileri yanıtlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan. “ Spor Toto’nun imarsız arsasını Özelleştirme idaresi alıp imar geçirirse çok daha yüksek bedelden satılır” diye yanıt verdi.
Muhalefet milletvekilleri ise “ Belediyeler sizin neden bugüne kadar imar planları yapılmadı?” diye sormadılar bakana.
Sonuçta Türkiye’nin en önemli ve yüksek mali değerli 100’den fazla kurumu özelleştirilecek.
Testi kırılmadan uyarıyorum; özelleştirme yağmalama olmasın…