Gecikme, giderilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir

24706 b 10