İhanete ve Saray’a Af geldi

İhanete ve Saray’a AF geldi. AKP Hükümeti, “vatandaşla barış” adı altında çıkartılan yeni düzenleme ile 1. Derece SİT alanı Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen ve Danıştay tarafından da Mayıs 2015’de, “Saray kaçak yapıdır” şeklinde hüküm verilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesine imar affı getirdi. Ayrıca Erdoğan’ın, “İstanbul’a ihanet ettik” dediği yapılar da bu aftan yararlanacak.

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin AOÇ arazisinde ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararı üzerine, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 271 sayılı ilke kararını değiştirerek, “Koruma amaçlı imar planları olmadan tarihi sit alanlarında kamu binaları yapılabilir” kararı almıştı. Bunun üzerine Saray sit alanı olan AOÇ’de inşa edilmişti.

İhanete ve Saray’a AF geldi ve bakın nasıl gerçekleşti? Mimarlar Odası Ankara Şubesi SİT alanı olan AOÇ’ye yapılan Saray’ın hukuki durumunu mahkemeye taşıdı. Dava temyiz merci olan Danıştay’a gitti. Davayı görüşen Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu oy birliği ile Koruma Kurulu’nun ilke kararını bozdu. SİT alanlarında yapılaşmanın önünü açan karar da bozulmuş oldu.

Böylece Cumhurbaşkanlığı Sarayı hukuken yeniden kaçak durumuna düştü.

AKP Hükümetinin, “vatandaşla barış” adı altında düzenlediği yeni “imar affı” ile asıl hedefin Cumhurbaşkanlığı Sarayına af olduğu ortaya çıktı.

İmar Affı ile ilgili yeni düzenleme özetle şöyle:

“Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine” başvurulması gerekecek.

Bu başvuru için son tarih 31 Aralık 2018 olarak tarihi belirlenirken, hükümet bu tarihi 1 yıl uzatma yetkisine sahip olacak.

Bu başvuru sırasında vatandaş, arsa emlak değeri ile yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli ödeyecek. Bunun sonucunda kendisine yapı kayıt belgesi verilecek.

Bu belgeyi alan binalar için varsa yıkım kararı duracak. Elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. Varsa cezaları iptal edilecek.”

MİMARLAR ODASI NE DİYOR?

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu düzenlemeye karşı çıkarak, “İmar affı kaçak yapılaşmayı artıracak, kıyıların, SİT alanlarının, yeşilin ve doğanın da yağmalanmasının önünü açacaktır.

Önümüzde üç seçim var. İktidar hem vatandaştan oy toplamak hem de seçim harcamalarına kaynak yaratmak için 1983’te Özal’ın yaptığı imar affını geri getirmek istiyor. Bu getirilen düzenleme kesinlikle imar affıdır” dedi.

İhanete ve saray'a af geldi
İhanete ve saray’a af geldi

20 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’un kıymeti bilinmedi. Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” dedi.

Bütün salon ayağa kalktı bu ihaneti avuçları patlayıncaya kadar alkışladılar.

İhanet edenin alkışlandığı bir ülke olarak Guinness rekorlar kitabına girmişizdir mutlaka.

Bu yeni düzenlemeyle sadece kaçak Saray’a af gelmekle kalmayacak, AKP ve Erdoğan’ın ihanet ettiği İstanbul başta tüm Türkiye’deki kaçak binalar, uzantıları, ilave katları ve SİT alanlarındaki kaçak yapılaşmalar da AKP’nin, “vatandaşla barış” projesinde affedilecek.