İhraç edilmeli

DEVLET BAHÇELİ’YE MHP
TÜZÜĞÜNÜ ÇİĞNEME
SUÇLAMASI

Ülkü Ocakları eski genel başkanı Müsavat Dervişoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parti tüzüğünün 3. Maddesinin “e” bendinde yer alan “demokratik ve hür parlamenter rejim” ilkesini başkanlığa “evet” diyerek açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak Bahçeli’nin “kesin ihraç” talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmesini istedi.
MHP Merkez Disiplin Kuruluna Noter aracılığı ile gönderdiği suç duyurusunda Müsavat Dervişoğlu, “ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tüzük ihlali yapmış, Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla değiştirebileceği tüzük hükmünü yok saymıştır. Kesin ihracı gerekir” görüşüne yer verdi.
Bu gelişme üzerine kendisini aradığımda Dervişoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınan güvenoyu ile meşruiyet kazanan siyasi iktidarların dayanağı olan milli iradenin kaldırılmasına Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir ad ile kaldırılmasına MHP tüzüğü izin vermemektedir.” Diye konuştu.
Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerine ara vererek MHP tüzüğünün o bölümüne yer vereyim.
“TEMEL DEĞERLER VE İLKELER MADDE 3.
e. Bendi: Demokrasi ve hukukun üstünlüğü.
Milliyetçi Hareket Partisi hukukun üstünlüğünü esas alan, çok partili demokratik ve hür parlamenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütülmesi gereğine, parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşrutiyetinin  milli iradeye dayandığını, milli iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inanır.”
Müsavat Dervişoğlu MHP tüzüğünün bu kadar açık ve net olduğunu vurgulayarak çiğnenen tüzük hükümlerini şöyle anlattı:
1- Hukukun üstünlüğü ilkesi: Anayasa değişikliği ile hukukun üstünlüğü ilkesi başkanın yetkisine verilmekte, hukukun üstünlüğü tek adamın iradesine bağlanmaktadır.
2- Çok partili siyasi yapı: Meclis’te sadece 2 partinin egemen olacağı bir hale dönüştürülmek istenmektedir. Keza Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde yaptığı açıklamada 2 partili sistem istediğini net bir şekilde açıklamış, bu da medyada yer almıştır.
3- Demokratik ve hür parlamenter rejim: İşte MHP tüzüğünün açık ve net şekilde hukuki hükme bağladığı temel ilke yani olmazsa olmaz şart budur. 16 Nisan’da referandum ile halkoyuna sunulacak yasa tasarısında demokratik ve hür parlamenter rejim adı Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi veya tek adam olacak şekilde ortadan kaldırılmaktadır.
4- Egemenliğin yegâne sahibinin millet olması: Bu hükmün devamı ise “siyasi iktidarların meşrutiyetinin  milli iradeye dayandığını, milli iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inanır” şeklindedir. İşte bugün yapılmak istenilen ise bunun tam tersi bir rejim değişikliğini içermekte ve Meclis tamamen etkisiz hale getirilmektedir.”
Soru: Sayın Dervişoğlu MHP tüzüğünün ilgili maddesini çok açık ve net bir şekilde açıkladınız. Peki, yapılması gereken nedir?
Dervişoğlu: “Hal böyle iken; Milliyetçi Hareket Partisi bu tüzük maddesini değiştirmeden Başkanlık Sistemi konusunda çok partili parlamenter rejimi değiştirmeye, zaafa uğratmaya veya ortadan kaldırmaya matuf hiçbir eylem ve hareket içerisinde bulunulamaz.
Aksi halde Parti tüzüğüne aykırı hareket edilmiş olur bunun müeyyidesi de Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin yönetmenliğinde “partiden kesin ihraç” olarak hükme bağlanmaktadır.
Sayın Devlet Bahçeli, AKP’nin Başkanlık sistemine destek vermesi bir yana referandumda da “evet” diyeceğini resmen açıklayarak Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasası olan tüzüğünün olmazsa olmaz hükümlerini açıkça çiğnemiştir.
Tüm partililerimizi Milliyetçi Hareket Partisi  Tüzüğüne uygun hareket etmeye davet ediyorum.