İşçi ve emekliler babayiğit arıyor

Yazar orhan uğuroğlu web1

SSK’nın uyguladığı tavan ücreti nedeniyle, emeklilerinin maaşı her yıl arttırılan tavan rakamı nedeniyle her yıl geriye düşüyor ve büyük mağduriyet yaşanıyor.
Memur emeklilerinde ise böyle bir bozuk düzen yok.

Yıllardır SSK emeklilerinin en büyük sorunu her yıl açıklanan Tavan Ücret uygulaması oldu. SSK Tavan ve Taban (Asgari Ücret ) uyguluyor. Elbette taban ücret sosyal devlet açısından olmalı.

TAVAN 2 ÖNEMLİ SORUN
ORTAYA ÇIKARIYOR.

Birincisi işveren “nasıl daha az prim ve vergi öderim?” diye çalışanlarını asgari ücretten gösteriyor.
İkincisi SSK primini ve vergiyi az ödemek için Tavan’dan prim yatırmayı istemiyor. İşte bu yüzden yüksek maaş alan çalışanların ücreti Tavan rakamını geçtiğinden
SSK tavan rakamından fazlasına ilişkin tahsilat yapamıyor.
Bu da işverenin çalışana açıktan ücret ödemesine yol açıyor ve kayıt dışı ekonomi oluşuyor.
Aslında çözüm çok kolay şöyle ki SSK tavan ücret uygulamasını kaldıracak. İşverenlerin de yüksek SSK primi ve vergi ödememesi için bu oranları düşürecek.

ÖNCE BİR ÖRNEK
HESAPLAMA VEREYİM:

1993 yılı SSK Prim tavanı: 2.497.- lira iken % 70 oranında emekli maaşı bağlanacak olan işçinin eline bugün 2.000.- lira emekli maaşı geçiyor.
2018 yılı SSK prim tavanı: 15.220.- liraya yükseldi. % 70 Tavan ile emekli olan işçinin maaşı ise en fazla 8.466.- Lira.
Her ikisi de ayni gün çalışan ve çalıştıkları sürece SSK tavan ücretinden prim yatıran 2 emekliden 1993 yılında emekli olan bugün yaklaşık 2.000 lira, 2018’de emekli olan ise yaklaşık 8.466 lira emekli maaşı alıyor.
Tam tamına 4 kattan fazla.
Tavan mağduriyetini görüyor musunuz?
Bu mağduriyet her yıl SSK (ki günümüzde SGK çatısında) tavan rakamını yeniden belirleyerek yükseltmesinden kaynaklanıyor.
Ayrıca tavan üzeri maaş alarak çalışan yüzbinlerce SSK’lı çalışan emekli olduğunda ellerine tavan ücreti temel alınarak cüzi bir emekli maaşı ödeniyor.
Eğer Tavan ücret uygulaması yapılmasa ve SSK prim oranı ile Vergi oranı yüksek maaşlar için düşürülürse ne SSK’nın primi azalır, ne vergi kaybı ortaya çıkar.
Böylece yüksek maaş alırken emekli olanlar da emeklilik maaşlarında mağdur olmazlar.
Sosyal Devlet’in eşitlik ilkesi açısından bakarsanız devlet memurluğundan 1993 yılında emekli olan örneğin bir Albay ile 2015 yılında emekli olan bir Albay arasında SSK emeklilerinde olduğu gibi bir fark ve gerileme asla olmuyor.
SGK çatısı altında birleşildiğine göre SSK emeklileri ile memur emeklilerinin arasındaki bu farkın giderilmesi de şart oluyor.
İşte bu çarpıklığın geriye doğru da gelecek için de düzeltilmesi işçi emeklileri açısında büyük önem taşıyor.

MEYDANLARDAKİ LİDERLERE
DİLEKÇEM…

Bugünlerde emeklilere vaatler yağdıran siyasi partilere işte bu yazımı dilekçe kabul etmelerini öneriyorum.
Partiler iktidar olmak için milyonlarca emeklinin oylarını almalarını istiyorlarsa, bu çarpıklığı düzeltmeyi vaat etsinler.
SSK’nın vergi ve SSK prim oranları düşürülerek tavan ücret uygulaması kaldırılmalıdır.
Ayrıca unutulmasın ki yaşa takılan ve mağdur edilen yüzbinlerce çalışanın sorunları gün geçtikçe büyümektedir.
Yeni emekli olan işçilere bağlanan çok düşük emekli maaşları da toplumsal açıdan büyük bir sıkıntı yaratmaktadır.
Özetleyecek olursam SGK bünyesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kanunlarında reform yapılması şarttır ki milyonlarca çalışan bugün meydanlarda vaat yağmuru yapan siyasilerden bu konuda net bir açıklama beklemektedirler.

The post İşçi ve emekliler babayiğit arıyor appeared first on Sonsöz Gazetesi • Haberler, Güncel Haberler • Ankara Yerel Gazete.

Source: Orhan Uğuroğlu Sonsöz Yazıları