İşte Başkan Erdoğan’ın hükümeti ve bakanları

Erdoğan ve hükümeti̇

İşte Başkan Erdoğan’ın hükümeti ve bakanları… 24 Haziran 2018 seçim sonuçları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti rejim değiştirdi. Demokratik Parlamenter Rejim kalktı, Başkan rejimi geldi.

Dün, Türkiye Büyük Millet Meclis’inden “güvenoyu” alarak göreve başlayan 1’i Başbakan 5’i başbakan yardımcısı, 21’i Bakan olmak üzere toplam 27 kişiden oluşan 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vardı.

İşte Başkan Erdoğan’ın hükümeti ve bakanları: 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, 16 Bakan olmak üzere toplam 18 kişi.

Dün, Başbakanlığın ve tüm bakanlıkların birer tane olmak üzere toplam 27 Müsteşarı vardı ve 95 yıldır tüm bürokrasiyi yönetirlerdi.

Bugün yeni Türkiye’de artık Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları yok.

Ne var peki?

Bakan yardımcıları var.

Her Bakana 4 Bakan yardımcısı atandı, atanıyor.

Ha Ali, ha Veli demeyin sakın.

Önce şu bakanlık ve bakan sayısını azaltmayı izah edeyim, sonra da müsteşarlarla aralarındaki farkı anlatayım.

Dün 27 Bakan 27 Müsteşar vardı.

Bugün her bakanlıkta 16’sı bakan 4’ü Bakan yardımcısı olmak üzere 5 bakan var.

Yani 16 x 5 = 80 Bakan var.

Bürokrasiyi bilmeyenler için açıklayayım

Başkan Yardımcısına; Başkan,

Müsteşar yardımcısına; Müsteşar,

Genel Müdür Yardımcısına; Genel Müdür denir.

Müsteşar ve Müsteşar yardımcılarını sayısı belki 80 belki de daha fazla idi ama konu o değil ki.

Çünkü Bakan Yardımcıları ile bürokrasinin zirvesinde yer alırken makamları ve görevleri iptal edilen müsteşar ve yardımcıları arasında büyük fark var.

Müsteşar ve Yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları idi,

Memurluktan başlar, yıllar içinde bürokrasinin her kademesinde görev yaparak yükselir ve kariyer sahibi olurlardı,

Yasal mevzuatı en ince detaylarına kadar öğrenirlerdi,

657 sayılı devlet memurlarına yasasına göre tüm bakanlık bürokrasisinden sorumlu ita amiri olurlardı,

Büyük hukuki sorumluluk taşırlardı.

Üniversite mezunu olurlar ve 657 sayılı yasaya göre maaş alırlardı,

Hükümetler değişse de birçoğu görevlerine devam ederlerdi,

Siyasi bir görevleri yoktu, siyaseten atanan bakan ile bürokrasi arasından sağlam köprülerdi

Bakan yardımcıları ise;

Anayasa’da olmayan bir görevdir,

Kanun ile değil, 643 sayılı KHK yani Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında oluşturuldu,

Sadece Bakan’a karşı sorumludurlar,

Hükümetin görevi sona erdiğinde onların da görevi sona erer,

En yüksek devlet memuru maaşından % 50 oranında fazla maaş alırlar,

Atanma şartları, vasıfları, eğitim durumları, yetkileri, alt sorumlulukları ve disiplin amirliği konularına KHK’da yer verilmemiştir.

Altlarındaki bürokratlarla aralarındaki hukuki ilişkiler belli değildir,

18 yaşını bitiren İlkokul mezunu dahi “istisnai” olarak tanımlanan Bakan Yardımcılığı kadrosuna atanabilir,

Bu görevleri sona ererse 657 sayılı yasaya göre istedikleri bir göreve de atanabilirler,

Makam ve Temsil tazminatı alırlar,

Yeni başkanlık Rejiminde Bakanların Meclis’e karşı sorumluluğu yoktur ki bakan yardımcıları ne 657 sayılı yasaya, ne Meclis’e karşı sorumludur. Sadece görev yaptıkları Bakan’a karşı sorumludurlar.

Sadece bakanın kendilerine verdiği yetki konusunda bürokratik karar alabilirler,

Hukuki, idari ve mali sorumlulukları yoktur.

İşte 1 Başkan, 1 Yardımcısı, 16 Bakanlık ve 80 Bakan ile oluşturulan yeni Erdoğan Hükümeti budur.

Yeni Başkanlık rejimine göre Başkan’ın yetkileri maksimum, hukuki sorumluluğu ise yok denecek kadar azdır.

The post İşte Başkan Erdoğan’ın hükümeti ve bakanları appeared first on Sonsöz Gazetesi • Haberler, Güncel Haberler • Ankara Yerel Gazete.

Source: Orhan Uğuroğlu Sonsöz Yazıları