İşte gerçek gazetecilik

Askeriye’ye at eti haberimiz resmen doğrulandı.

Türkiye’de medya giderek gerçek ve özel haberlerden uzaklaşıyor. Basın toplantısı haberciliği, demeç gazeteciliği, yandaş, yanlı yayıncılık Türk medyası kanser gibi sardı.
Gazeteciler, “hükümeti, şirketleri kızdırırım ve işten atılırım” korkusu ile özel haberlerden tamamen kopunca gazeteler günlük siyasi kavgalar ve sosyal olaylarla doldu.
“Askeriye’ye at eti satıldı” haberim Sözcü Gazetesi başta bir çok medya kuruluşu tarafından kopyalandı ama yine de içlerindeki kuşku nedeniyle, “iddia” olarak verdiler.
Ancak iddia gerçek oldu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından gazetemize gönderilen resmi yazı ile doğrulandı.
İşte gazetecilik budur.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA:

Gazetenizin 29 Mart 2017 tarihli nüshasında yayımlanan Orhan Uğuroğlu imzalı “Askeriyeye at eti satıldı” başlıklı köşe yazısına ilişkin aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 148.000 kg. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için ise 12.500 kg. Kavurma Tipi Kutulanmış Et Konservesi, Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca tedarik edilerek 08 Ekim 2015 tarihinde Pınarsan İnş. Nak. San. ve Ltd. Şti. ile sözleşmeye bağlanmıştır.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için tedarik edilen kavurma, gerekli testleri geçtikten sonra sorunsuz olarak tüketilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için tedarik edilen ve testlerden geçen 12.500 kg. kavurmanın 10.550 kg’ı sorunsuz tüketilmiş, ancak geriye kalan 1.950 kg’lık bölümde yer alan konservelerden bir kısmının kapağı açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine yüklenici firma ile görüşülerek değiştirilmesi talep edilmiştir.
Sözleşme gereği yüklenici firma tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yeni getirilen kavurmadan alınan numuneler serolojik analiz için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda kavurmada at eti tespit edilmiştir.
Gelinen bu aşamada, değişim maksatlı olarak yeni getirilen Kavurma Tipi Kutulanmış Et Konservesi hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır.
Sözleşme makamı olan Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca 22 Mart 2017 tarihinde Kocaeli Gıda Tarım İl Müdürlüğüne söz konusu durum bildirilmiş ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Ayrıca yüklenici firma tarafından, sözleşme hükümleri gereğince Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün sonucuna itiraz edilmiş ve Dz.K.K.lığı Gölcük Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca alınan numuneler Ankara Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu numunelerde de at eti tespit edilmiştir.
Bu sonuç üzerine tedarik sözleşmesi fesh edilmiştir. Söz konusu 1950 kg etin bedeli geri alınarak, ilgili firmanın teminatı hazineye irad kabul edilecektir. Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre bundan sonra tüm kamu ihaleleri için yasaklama kararı verilecektir.
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman ordumuzun fedakar askerlerinin iaşe ve ibatesini bilimsel incelemelerle ve azami titizlikle karşılamaktadır.
TC. Milli Savunma Bakanlığı