“İstifa edemezsin, ben getirdim, ben kovarım”

24706 b 14