“Kemal Bey bölüşme ve bölüştürme işini bilmez”

24706 b 6