Muhtar unutuldu İstihbarat kurudu

Apartman yöneticilerinin muhtarlara Aile Beyan Formu verme zorunluluğu kaldırıldı

2006 tarihinde yapılan yasal değişiklik ile adrese dayalı nüfus sistemine geçilirken Apartman Yöneticileri ile müstakil ev sahiplerinin muhtarlara vermesi gereken Form 5 yani Aile Beyan Formu uygulaması kaldırıldı.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’a, “Muhtarların adres bilgi sisteminden çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordum.
Özünal, ”elbette çok yanlış oldu. Muhtarlar devletle millet arasında köprü idi ama bu köprü özellikle kentlerde yıkıldı” dedi.
Terörle mücadele konusunda muhtarların mahallelerinde oturan yabancıları nasıl takip ediyorlar?” diye sordum ki Özünal şehitlerimize rahmet okuyarak şunları söyledi:

“ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarla yaptığı toplantılarda muhtarlarımıza ‘mahallenizde şüphelendiklerinizi polise haber verin’ diyor. Muhtarların nasıl haberi olacak? Form 5 dediğimiz Aile Beyan Formu uygulaması 10 sene önce kaldırıldı. Apartman Yöneticileri de müstakil ev sahipleri de bu beyannameyi vermiyorlar. Muhtar kim hangi apartmanda oturuyor nasıl takip edecek? Eğer terörle mücadelede katkı isteniyorsa bu formların verilmesi şart koşulacak yasa ile. Vermeyen yönetici ya da ev sahibine de ağır para cezaları verilecek ki muhtarlar daha aktif katkı sağlasınlar”

Yaptığım araştırmaya göre, Yöneticiler 2006 öncesinde apartmanlarına taşınan aileleri ya da şirketleri Form 5 adlı belgeye 3 Nüsha olarak işliyorlardı.
Bu belgelerden bir tanesini muhtarlığa bir tanesini en yakın polis karakoluna veriyor, bir nüshayı da Apartman Yönetim dosyasında saklıyorlardı.
Böylece Apartman oturanlar ya da müstakil evlerini kiraya verenlerin kayıtları gerek mahalle muhtarları gerekse polis karakolu tarafından takip ediliyordu.
2006 sonrası uygulamada ise adrese dayalı nüfus sistemi getirildi.
Eğer beyan edilen adres boş ise Nüfus Müdürlükleri herhangi bir belge istemeden kişi ya da aileyi o adrese kayıt ediyorlar.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre adres bildirimlerinin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü bulunmuyor.
Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu detaydan haberi yok. Haberi olsa Muhtarlara istihbarat konusunda görev verir miydi?