Putin’in küstahlık ötesi nezaketsizliği

24706 b 9