Sağduyulu AKP ve MHP seçmeni “Hayır” diyecek

8.5 yıl MHP Genel Sekreterliği yapan Cihan Paçacı:

Bürokrasiden siyasete geçen Cihan Paçacı ile Anayasa değişikliği üzerinde konuştum. Anayasa değişikliği bir Amerikan projesidir. Amerika’nın uygulamakta olduğu Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) Türkiye ayağını gerçekleştirmek için ortaya çıkmıştır” diyen Paçacı’ya sorularım ve yanıtları şöyle:

Referandumda hayır mı çıkar evet mi?

Paçacı: Anayasa değişikliğinde tek adama dayalı diktatoryal bir yapı oluşturmasının yanında Türkiye için en büyük tehlike vatanın bölünmesinin yolunu açacak bir anahtar proje olmasıdır.
Referandumda “hayır” çıkacağına inanıyorum. Ancak “evet” çıkarsa ve bu değişiklik ile tüm yetkilerin tek elde toplanması sağlanacak ki Türkiye’nin önünde çok büyük tehlikeler ve riskler doğacaktır.

Nedir çok büyük tehlike?

Paçacı: Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıllarda eyalet sistemini savundu ve başkanlık sistemi ile üniter yapının beraber yürüyemeyeceğini “altı tophane üstü şişhane” şeklindeki Kasımpaşalı tabiri ile nitelemişti.
Gerçekten Başkanlık rejimi ile yönetilen ülkelerde “Eyalet Sistemi” uygulanmaktadır.
2019 yılında Türkiye inşallah“ hayır” oyu çıkar ama “evet” oyu çıkarsa Başkanlık sistemine geçtikten bir süre sonra olacakları kronolojik olarak sıralıyorum.
Başkanlık sistemi ile üniter yapının bir arada yürümediği ve başkanlık sistemine uygun bir yeni yapının oluşturulması gerektiği tartışmaları başlatılacaktır
Bunun sonucunda seçilen Başkanın yetkisi dâhilinde adı eyalet denilmeden Türkiye belli coğrafi bölgelere ayrılacaktır.
Her bölgeye bir vali ataması yapılacaktır.
Daha sonraki süreçte bölge valilerinin halk tarafından seçilmesi gündeme getirilecektir.
Belki Trakya bölgesinde seçilecek Vali bir problem teşkil etmeyebilir.
Ancak Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde PKK yanlısı bir Vali’nin seçilmesi çok güçlü bir olasılıktır.
Sonraki adım ise bölge meclislerinin oluşturulması ve özerklik taleplerinin yoğun bir şekilde gündeme getirilmesi olacaktır.
Bu süreç belki 10 yılı bulabilir, belki daha kısa olabilir ama sonuçta Türkiye’nin bölünmesi kaçınılmaz olacaktır.
Üniter yapımızın ortadan kalkması ve Türkiye’nin bir takım eyaletler sistemine dönüştürülmesi SEVR’in yeniden uygulanmasına da yol açacaktır.
Bizi bugüne kadar bir arada tutan en güçlü argüman üniter yapımızdır.
Bu anlattıklarınız tabii ki dehşet verici. AKP’nin amacı bu mudur?
Paçacı: Anayasa değişikliğinin getirileceği sonuçları kısa vadeli düşünmemek ve sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına indirgememek gerekir.
Bu değişikliğin orta ve uzun vadede Türkiye’yi ne gibi risklerle karşı karşıya bırakacağını bilmek, görmek ve ona göre “Hayır” oyu kullanmak gerekliliğini ortaya çıkmaktadır.
Resmin tamamına bakmak şarttır.
Türkiye’yi bölünmeye yol açacak sürecin temeli başlangıç noktası bu Anayasa değişikliğidir.
İşte ben bu yüzden Hayır diyeceğim.
İşte ben bu yüzden ülkemin, vatanımın bölünmez bütünlüğü için hayır diyeceğim.
MHP Genel Merkezi ve Devlet Bahçeli’de karşı idi ve “Başkanlık ülkenin bölünme projesidir” diyorlardı, neden vaz geçtiler bu söylemlerinden?
Paçacı: Bugün Evet oyu kullanan Devlet Bahçeli ve MHP üst yönetimi yıllardır bu tehlikeye dikkat çekmiş, dillendirmiş, savunmuştur.
Hatta bu benim çizdiğim tablodan çok daha ağır sözlerle Başkanlığa tepki göstermiştir. Tehlikeyi çok daha etkili şekilde dile getirip AKP’ye ağır eleştiriler yönetmiştir.
Ancak anlaşılamaz bir şekilde söylediklerinden vazgeçtiler, AKP çizgisine geldiler, fiili hukuksuzluğu da AK’lamaya ortak olmaya soyundular

AKP için ne diyeceksiniz?

Paçacı: AKP için bir şey söylemiyorum çünkü Anayasa metnini görmeden imzalayan bir meclis gurubu vardır ki demokrasimiz açısından neye imza attıklarını bilmeden Türkiye’yi çok büyük riske atacak bu projeye imza atmış durumdadırlar.
Ülkenin yönetimi emanet edilen AKP milletvekilleri Anayasa metinindeki bu tehlikeleri boş kağıda imza atarak çok sorumsuz davranmışlardır.
Boş kâğıda imza vermeleri affedilir değildir.

AKP’li seçmen başkanlığa nasıl bakıyor?

Paçacı: AKP’nin sağduyulu seçmenler ise Başkanlık propagandası yapılan 7 Haziran seçiminde çok açık ve net tepki ortaya koymuşlar partilerine % 10 oy kaybı sağlayarak tek başına iktidar imkanı vermemişlerdir.
Nitekim 1 Kasım seçiminde AKP Başkanlığın “B” sini dahi ağzına almayarak yine tek başına iktidar oldu.
MHP Genel Merkezinin ve Devlet Bahçeli’nin desteği ile Anayasa değişikliği halk oylamasına gidiyor ama 16 Nisan’da ülkücü camia ile sağduyu sahibi olduğuna inandığım AKP’li seçmeni Türkiye’nin bölünme projesine “hayır” diyeceklerdir ki ben bunu çok net görüyorum.