Saldırıların müsebbibi Bahçeli’nin ilanıdır!..

24706 b 20