Salyangoz, çoklu baro; cumhuriyet kimi korur?

24706 b 15