Tarafsız ve korkusuz tek Savcı yok mu?

24706 b 10