Zeytinlik katliamı

Bodrum’un muhteşem doğasına “utanç
duvarı” yapıldı

Zeytin ağaçlarının kesilmesine olanak veren yasa daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmeden zeytinlik katliamı imar planı yargı kararı ile durdurulması çiğnenerek Bodrum Yalıkavak’ta yapıldı.
Doğal güzelliğini hızla kaybeden ve betonlaşma yarışında ilk sırayı çeken Bodrum’da “utanç duvarını” andıran dev istinat duvarı yöre sakinleriyle inşaat firmasını da mahkemelik yaptı.
Türkiye’nin doğal güzelliği ile ünlü Bodrum Yalıkavak yöresinde NEF İnşaat projesi olarak start alan yapılaşmada istinat duvarı olarak dev beton yapı ve yüzyıllık zeytin ağaçları ile meşe ağaçlarının yok edilmesi ortalığı karıştırdı.
Kamu arazisi içinde yer almasına karşın asırlık zeytin ve meşe ağaçları iş makinaları ile acımasızca katledilerek ve imara henüz uygun olmayan yerde yapılan bir çirkinlik abidesi gibi yükselen “utanç duvarı” çevre sakinleri ve doğaseverleri isyan ettirdi.
Çevre sakinleri Bodrum Belediyesine yapılan şikâyetlere cevap alamadıklarını söyleyip tepkilerini dile getirdiler.
Yapılaşma ise imar planı olmayan bölgede mahkemelik oldu. Yargı ise yapılan tüm itirazları değerlendirip imar planlarını iptal etti.
Ama yargı kararları da Bodrum’da yok sayılarak betonlaşma, doğayı zeytinlik ve meşelikleri yok etme pahasına hızla devam ediyor.
Mimar Nergis Başkaya, “kesilmesi yasak olan ağaçların kesildiği bölgede halen imar uygulaması mevcut değildir. En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon ilave nazım ve uygulama imar planı Muğla 2. idare Mahkemesinin 2014/1337E ve 2015/1328 sayılı kararı ile 22.12.2015 tarihindeki iptal edilmiş, yerine yeni imar planı yapılıp askıya çıkarılmamıştır. Danıştay 6.Dairesinin 1989/1639 Esas ve 1991/414 sayılı kararı ile aynı dairenin 1996/4797 Esas ve 1997/767 sayılı kararına göre iptal edilen imar planının yerine eskisi yürürlük kazanmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.
Sporkent-1 İşletme Kooperatifi Başkanı Mimar Nergiz Başkaya’nın NEF İnşaatın yaptığı imalatlara ait mimari değerlendirmesi şöyle
“Yalıkavak 1/1000 uygulama imar planı yürürlükte değildir.
İptal edilen imar planına göre imar adası sınırlar, oluşturulup imar uygulaması, yapılmamıştır.
Bodrum Belediyesi inşaatın 1/1000 imar planına göre yapıldığını söyleme iptal edilen imar planı var kabul ediliyor ise,
İnşaat 30 metrelik istinat ya da viyadük ayağı imar planında yaya yolu olarak tanımlanan yere gerçekleştirilmiştir.
Arazinin tabii eğimi ve şevinin oluşturduğu kot farkının çok üzerinde imalat yapılmış Yapılan yol ise kamu yolunun tek taraflı kullanımı esas alınmıştır.
Yol boyunca yapılan istinatlar, arazi eğimi gerektirmediği halde plan notlarının öngördüğü duvarların 1,5 metrede bir kademelendirilmesi gerektiği şartına uymamaktadır.
Yapılan imalatlar, arazideki görsel algıya set ve sınır oluşturmaktadır.
İmar planlarının bile bir askı ve itiraz süresi olmasına rağmen yapılan inşaatın nihai halını gösteren bir projesi yoktur.
Kamu arazisi üzerinde yapılan inşaatın bitiminde komşu site olarak Sporkent-1’in arazisi ve 1989’dan beri var olan yerleşkesinin içinde öngörülen yollara yapılan imalatlarla ilişkisi ve sonuçlan bilinmemekte ve öngörülememektedir.
Sporkent-1 sitesi içinde planın öngördüğü imar yolunun, şu anda yapılan imalatlarla bağlanması, oluşturulan yapay kotlar nedeniyle fiilen açılması ve kullanılması mümkün değildir.
Tüm bu nedenlerle NEF inşaat tarafından yapılan imalatların plan kararlarına uygunluğundan bahsedilemez.”
#BenBirZeytinAğacıyım ve #BenimAdımZeytin başlıkları ile İsmail Küçükkaya da FOX TV Çalar Saat programında yaptığı çağrılar ile sosyal medyada büyük bir kampanya yürütüyor.
Anlaşılan o ki yasaya rağmen zeytin ağaçlarının kesilmesi sürerken, yasa tasarısı Meclis’ten eğer geçerse zeytinlikler çok daha büyük bir büyük bir hızla yok edilecek.