Devrimleri ile benim Atatürk’üm

Yüzyılın dehası denmesi boşuna değildir. 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş savaşının Başkomutanı Benim Atatürk’üm bakın hangi devrimlere imza attı:

Siyasal Devrimleri
– Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
– Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
– Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Hukuk Devrimleri
– Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
– 1924 Anayasası
– Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
– Medeni Kanunun Kabulü (1926)
– Türk Ceza Kanunu (1926)
– Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
Eğitim ve Kültür Devrimleri
– Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
– Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
– Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
– Medreselerin Kapatılması (1926)
– Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
– Harf Devrimi (1928)
– Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
– Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
– Üniversite Reformu (1933)
Ekonomik Devrimleri
– İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
– Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
– Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
– Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
– Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
– Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
– Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
– Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar
Toplumsal Devrimleri
– Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
– Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
– Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
– Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
– Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
– Şapka kanunu (25 Kasım 1925)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur Benim Atatürk’üm,
İzindeyim, devrimlerinin yılmaz bekçisiyim Benim Atatürk’üm.