Efendiler; Hükümet adalet dağıtmakla yükümlüdür…

Adalet yürüyüşü sürüyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun. Katılanlar destekleyenler var ama AKP hükümetinden de toplu karşı çıkış ve tepki var.
Ben hükümetin bu tepkisini Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile yorumlamak istiyorum.

ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Efendiler! Hükümet memlekette yasayı hakim kılmak ve adaleti dağıtmakla yükümlüdür.”
ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Efendiler! Hükümet memlekette yasayı hakim kılmak ve adaleti dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle adalet işi çok önemlidir… Adli siyasetimizde izlenecek amaç, öncelikle halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması normal ve zorunludur.”
ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun ve usullerimizi bu görüşle iyileştirmekte, canlandırmakta ve yenilemekteyiz ve buna devam edeceğiz.”
ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez.”
ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.”
ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir.”
ATATÜRK DİYOR Kİ:
“Her devletin, toplumunun uygarlık seviyesine uygun bir hukuk mevzuatı vardır. Tüm uygar devletlerin medeni kanunları birbirlerine çok yakındır. Bizim milletimiz ve hükümetimiz adalet düşüncesi zihniyeti bakımından hiçbir uygar toplumdan geri değildir. Hatta bu noktada daha ileride olduğumuza tarih tanıklık edebilir. Bu yüzden bizim hukuk mevzuatımızın da tüm uygar devletlerin yasal düzenlemesinden eksik olması kabul edilemez. Hedeflediğimiz tam bağımsızlık kavramı içinde adalet bağımsızlığımızın da yer alması doğaldır.”
Yıl 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmemiş.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’teki Adalet anlayışına bakar mısınız?
Ben de diyorum ki;
Yıl 2017 Yani tam 97 yıl sonra Türkiye “Adalet” için yürüyor.
Şu tabloya bakar mısınız?
Efendiler, iktidar sahipleri, Adalet için Atatürk’ün bu sözlerini defalarca okur musunuz?
Uygulamayı da düşünür müsünüz?