Erdoğan seçilirse son dönemi olacak

Turkeys president tayyip

Recep Tayyip Erdoğan henüz Cumhurbaşkanı adayı olduğunu resmen açıklamadı. 10 Ağustos 2014’de halk tarafından cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan 16 Nisan’da yapılan referandumdaki 24 Haziran 2018’de seçilirse eksik yazım hatası nedeniyle 2’inci dönemini tamamlayacak.

Erdoğan kendi hazırladığı Anayasa değişikliğinin 101. Maddesi ile geçici maddeleri nedeniyle kendi hatasının kurbanı olarak 2023 Haziran ayında veya erken yapılacak bir seçimde cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Erdoğan seçilirse son dönemi olacak. Neden mi? Anlatayım. Önce 16 Nisan ile yürürlüğe giren yeni Anayasa’nın ilgili 101. Maddesini aynen hatırlatayım:

MADDE 7- 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Adaylık ve seçimi

MADDE 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Erdoğan seçilirse son dönemi olacak
Erdoğan seçilirse son dönemi olacak

Şimdi bu maddeyi dikkatle okuyun ki siz de mevcut Cumhurbaşkanı yani Erdoğan’ın durumu hakkında bir hüküm olmadığını göreceksiniz. Kaldı ki geçici maddelerde de Erdoğan’ın lehine olacak hiç bir hüküm bulunmamaktadır.

Evet, püf noktası budur, 10 Ağustos 2014’de halk tarafından seçilen Erdoğan birinci dönemini tamamlıyor 24 Haziran 2018’de tamamlıyor ki aday olur ve seçilirse 2’inci kez seçilmiş olacaktır.

Bu durumda 2023 Haziran ayında veya daha erken yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacaktır.

Bu hukuki durumu Anayasa uzmanı olan ve olmayan birçok hukukçuya da danıştım ki hepsi konuyu bir kez daha inceleyip, “haklısın” dediler.

HUKUKİ GÖRÜŞ

Hatta Yargıtay Cumhuriyet E. Savcısı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Anayasa ile 2 kez seçilemeyeceğinin gerekçesini örnekler de vererek şöyle anlattı:

“Anayasa’nın 101. Maddesine ya da geçici bir madde olarak, ‘mevcut cumhurbaşkanı için 2 dönem hükmü bu Anayasa değişikliği sonrası başlar’ şeklinde bir hüküm konması lazımdı ki Erdoğan için son görev dönemi olmasın. Bu hüküm 16 Nisan’da halk oylamasına sunulan Anayasa metnine konmamıştır.

2010 Anayasa değişikliğinden vereceğim 2 örnek ile açıklayayım:

1 –TBMM’nin 5 yıl olan görev süresi 4 yıla indirilince, 5 yıl için seçilen milletvekilleri, anayasaya aksi yolda bir geçici madde konulmayınca, 4 yıllık süreye tabi olmuşlardır.

2 – Anayasa mahkemesi üyelerinin, 65 yaşlarını bitirinceye kadar görev yapacakları yolundaki hüküm, 65 yaş bitince emekliye ayrılmak koşulu ile 12 yıl görev yaparlar şeklinde değiştirilince, değişikliğin o anda görevde olanlara uygulanmaması için, anayasaya geçici madde konmuştur.”

16 Nisan Anayasa değişikliği ile Erdoğan hem “taraflı” hem de “tarafsız” cumhurbaşkanı durumuna düşmüş hem de 2 kez daha seçilme hakkını kaybetmiştir.

The post Erdoğan seçilirse son dönemi olacak appeared first on Sonsöz Gazetesi • Haberler, Güncel Haberler • Ankara Yerel Gazete.

Source: Orhan Uğuroğlu Sonsöz Yazıları