Erdoğan tükenmişlik sendromu içinde mi?

24706 b 24