Gökçek’lerin mal varlığı açıklansın

Başkent Ankara’da 23 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İ. Melih Gökçek ve özellikle küçük oğlu Osman Gökçek hakkında o kadar çok iddia var ki bugün görevinden istifa ederken ona, “senin ve ailenin mal varlığını açıkla” çağrısında bulunuyorum.

Bugün sokağa çıkıp yoldan geçen herhangi bir vatandaşa dahi Gökçek ailesinin maddi durumunu sorsanız inanılmaz iddialar duyarsınız.
AVM’lere ortaklıklar, konutlar, arsalar, tarlalar, villalar, benzin istasyonları, spor kulüpleri, hafriyat gelirleri, emsal artış rantları ve televizyon sahipliği gibi doğru ya da yanlış birçok iddialar var Gökçek’ler hakkında.
Beyaz TV’den başlayalım ki değer olarak 100 milyon doları aşan bir değeri olduğu iddia ediliyor.
Ticaret Sicili kayıtlarına göre Beyaz TV ortakları ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında Gökçek ailesinden kimse yok.
Bir dönem STAR TV başta birçok televizyonun uyguladığı bir yöntemi hatırlıyorsunuz değil mi?

Televizyon ve radyoların gerçek sahipleri şirket ortakları arasında yer almıyor ve çaycılar, odacılar, şoförler ve sekreterler gibi şirket çalışanlarını şirketlerine ortak gösteriyorlardı.
Beyaz TV’nin Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan resmi kayıtlarına göre Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sermayesi 30 Milyon 300 bin lira.

363 bin 600 adet hisse karşılığı olan 18 Milyon 180 bin lirası İhsan Akalan’a,
242 bin 400 adet hisse karşılığı olan 12 Milyon 120 bin lirası Durali Altınordu’ya ait.
Şirketin 15 Milyon lira olan bir önceki sermayesi 3 yıl önce 30 Aralık 2014 tarihinde 30 Milyon 300 bin liraya yükseltilirken 5 Milyon 17 bin 874 lira 17 kuruş bankaya nakden yatırılmış. Kalan 10 milyon lira ise 24 ay içerisinde ödenmesi kararlaştırılmış ki aradan 3 yıl geçtiğine göre bu miktar da yukarıda adları geçen iki ortak tarafından ödenmiş olması gerekir.

Aradaki fark ise sermaye düzeltmesi ve kardan karşılanarak iki ortağın sahibi olduğu şirketin sermayesi 30 Milyon 300 bin lira olmuş durumda.

Ayni tarihli gazetede Beyaz TV Şirketinin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Başkanlığa İhsan Akalan, Başkan Yardımcılığına Mehmet Orhan ve üyeliğe Durali Altınordu seçilmiş iki imza ile şirketin ilzam edileceği de karara bağlanmış.

Şirket ana sözleşmesinde çok önemli şu hüküm bulunmaktadır:
“Halka açık olmayan hisse senetleri nama yazılıdır. Her hangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez. Hisse senetleri kupürler halinde bastırılabilir, Kupür değerinin tespiti yönetim kurulunca yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.”

Akla gelen yanıtlanması gereken sorular şunlardır:
1- 30 Milyon 300 bin lira sermayeyi ödeyen İhsan Akalan ve Durali Altınordu bu paraları ne şekilde elde etmişlerdir?
2- Akalan ve Durali hangi yoldan bu paraları kazanmışlardır?
3- Kazandıkları bu paraların vergilerini ödemişler midir?
4- Yönetim Kurulu tarafından nama yazılı hisse senetleri çıkarılmış mıdır?
5- Çıkarıldı ise nama yazılı şirket hisseleri kimin elindedir?
6- Ankara Ticaret Odası Başkanlığına aday olan Osman Gökçek Şirket sahibi olmadan bu başvuruyu nasıl yapmıştır?
7- Osman Gökçek Beyaz TV’nin sahibi olan Kanal Beyaz A.Ş’nin nama yazılı hisselerinin sahibi olarak mı ATO üyesi olmuştur?
Son Soru: Kanal Beyaz A.Ş’nin sahibi Osman Gökçek midir, İ. Melih Gökçek midir veya Gökçek ailesi midir?
Bu son sorunun yanıtını sokaktaki vatandaşlara sorarsanız hepsi, “Osman ya da Melih Gökçek’in” yanıtı verirler.

Şimdi gelelim yukarıda adını yazdığım ve kuruluşundan başlayarak TMSF tarafından el konuluncaya kadar 15 yıl çalıştığım STAR TV örneğine.

STAR TV ve Uzan Grubu tüm şirketlerine 15 Şubat 2004 tarihinde İmar Bankası borcu nedeniyle el koyuldu.
Peki, o tarihte STAR TV’nin sahibi kimdi?
Bende olan resmi belgelere, Ticaret Sicili Gazetesinde resmen ilan edilmesine, RTÜK kayıtlarına, Vergi ve SSK kayıtlarına göre STAR TV Uzan ilesinden tek bir kişi ve 1. Derece yakınları olmaksızın Star Televizyon Hizmetleri A.Ş’nin sahibi 10 değişik isimdi.
Sahipleri arasında Cem Uzan ve Uzan ailesinin fertleri yoktu ama o günlerde sokaktaki vatandaşlara, “STAR TV’nin sahibi kim?” diye sorsanız tamamı, “Cem Uzan” yanıtı verirdi.
Hukuken mi? Hayır.

Çünkü Danıştay Dava daireleri üst kurulunun dahi, “STAR TV Cem Uzan ve Uzan ailesinin değildir” şeklinde kesinleşmiş temyiz yargı kararı vardı.
Ama açılan davalarda tanıkların ifadeleri ile “STAR TV Cem Uzan’ındır” kararına dayanarak STAR televizyona yasa hükmü sayılan Yargı kararı da ihlal edilerek el konuldu.
Piyasa değeri en az 100 Milyon dolar Beyaz TV’nin Osman Gökçek’in olduğu iddiaları ile STAR TV’nin Cem Uzan’ın olduğu iddialarını yorumsuz yazdım ki tamamının belgeleri de bendedir.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip istifa etmeyen belediye Başkanları hakkında, ”bedeli ağır olur” cümlesini hatırlatarak İ. Melih Gökçek’in bugün neden istifa etmek zorunda olduğunu sadece Beyaz TV açısından vurguladım.
İ. Melih tarafından FETÖ’ye “parsel parsel” verilen Belediye rantlarına da sıra gelecek ama önce Gökçek ailesinin mal varlığı açıklansın bakalım.