Hayır: TC devleti Evet: RTE devleti

Anayasa değişikliği 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması ile evet oyu kabul edilirse Cumhurbaşkanına müthiş atama yetkisi veriliyor. Hem Devlet hem siyaset kadrolarının tamamına tek adam tek imza ile atamalar yapacak.

Bakan ve Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanının onayı ile 3’lü kararnameler Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanının onayı ile 2’li kararnameler ve Başbakan ile Bakanlar tarafından yapılan tek imzalı atamalar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde tek imza ile Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
Eğer 16 Nisan’da “evet” çıkarsa 6 ay içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak atamaların listesini yazımın sonunda okuyacaksınız.
Hemen, “bu makamların çoğu zaten dolu” demeyin lütfen.
Bu listede bulunan makamlara atanma yetkisinden söz ediyorum ben.
Elbette Cumhurbaşkanı isterse istediği bürokratı, savcıyı, hakimi, rektörü, valiyi, kaymakamı atayabileceği gibi tek imza ile de görevden alabilecek.
Müsteşar, Genel Müdür, Başkan, Üst Kurul üyesi gibi devletin en üst makamlarında bulunan bürokratlar için artık üçlü, ikili kararname gerekmeyecek bunu anlatıyorum.
İşte bu yüzden 16 Nisan referandumunda hayır çıkarsa TC Devleti yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin halen yürürlükte olan atama usullerine devam edilecek diye kısalttım başlığı.
Evet, çıkarsa ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse yapılacak atamalarla RTE Devleti oluşacağını görmenizi istedim.
Anayasa tasarısının geçici 21. Maddesi, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir” hükmü taşıyor.
Anayasa tasarısının 104. Maddesinde yer Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri maddesi de şöyle:
“Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir,”
Madde 106’ya göre de, “Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.”
Madde 104’de öyle bir hüküm var ki Cumhurbaşkanına öyle bir yetki veriyor ki ne muhalefet
Ne hukukçular kimse eleştiri konulara almadı bugüne kadar.
104. maddenin bu bendi şöyle: “Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”
Bu hükme göre Anayasa ve yasalarda yer alan her türlü makama Cumhurbaşkanı seçme ve atama yapacak.
İşte bu yüzden eğer referandumda evet oyu çıkar 2019’da Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilirse RTE Devleti oluşacaktır.
Eğer Erdoğan seçilemezse kim Cumhurbaşkanı olursa olsun TC Devleti değil Tek Adam Devleti oluşacaktır.
Uzun lafın kısası Cumhurbaşkanının göreve getireceği ya da görev alacağı kamu kurumlarının listesi şöyle:

DEVLET KADROLARINA ATAMALARI

Başkan 1. Yardımcısı (Vekili)
Başkan yardımcıları,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Bakanlar,
Bakan Yardımcıları
Anayasa Mahkemesi Üyeleri,
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri
Hakim ve Savcılar Kurul Üyeleri,
Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri
Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
Diyanet İşleri Başkanı,
Kamu Baş denetçisi
Genelkurmay Başkanı,
Kuvvet Komutanları
Jandarma Genel Komutanı
Orgeneraller / Oramiraller
MİT Müsteşarı ve Yardımcıları
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,
TMSF, BDDK, YÖK Başkan ve üyeleri
Büyükelçiler
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri
Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu Başkan ve Üyeleri
Merkez Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Üniversiteleri Rektörleri,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
Rekabet Kurumu Başkanı
Özelleştirme İdaresi Başkanı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
Devlet Personel Başkanı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
TÜBİTAK Başkanı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
Vakıflar Genel Müdürü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdür ve Yönetim kurulları
Basın İlan Kurumu Genel Müdür ve kamu üyeleri
Basın Yayın Genel Müdürü
Kamu Bankalarının Genel Müdürleri
Bakanlıkların Müsteşarları
Bakanlıkların Genel Müdürleri
Bakanlıkların tüm birimlerinin yöneticileri,
Valiler,
Kaymakamlar
Partisinin RTÜK üyeleri

PARTİ ATAMALARI

Partisinin Milletvekilleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve Başkan Vekilleri
TBMM Genel Sekreteri
Partisinin meclis Grup Başkanvekilleri
Meclis İdare amirleri,
Meclis komisyonlarının Başkan ve üyeleri
Genel Başkan Yardımcıları
Genel Sekreter
İl Başkanları
İlçe Başkanları
Belde Başkanları
Tüm belediye başkanları
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri