Kim yalan söylüyor?

Cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi var mı?

Günün en önemli sorusu bu oldu referandum öncesi. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi yok” diyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişiklik metnini yazan AKP’li Anayasa Prof. Burhan Kuzu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP’liler, HDP’liler, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Baroların Başkanları Anayasa uzmanı Av. Ece Güner Toprak ile sayısız Hukukçu ise, “Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi var” diyorlar.
Peki Anayasa metni bakın resmen ne diyor:
H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi
Madde 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır,
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır
Şimdi bu okuduğunuzdan ne anladınız?
Metindeki şu cümle; “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde” ne anlam taşıyor?
Ben söyleyeyim çok ne şekilde Meclisi Fesih etmek için karar verme yetkisidir..
Bu arada gençler için fesih kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumundan vereyim.
Fesih: 1. huk. Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma: Fesih kararı. 2. Dağıtma, dağıtılma: Parlamentonun feshi.
Güncel Türkçe Sözlük
Parlamentonun feshi kararı Türk dil kurumuna göre, “dağıtma, dağılma” anlamıdır.
Yani Cumhurbaşkanı Meclis’in feshine karar verirse bu Meclisin dağıtılmasına yol açacaktır ki siyasi sözlükte de Anayasa metninde de “seçimlerin yenilenmesi” sonucu doğurur.
Cumhurbaşkanının Fesih yetkisi yani dağıtılma ya da dağıtma yetkisi Erdoğan’ın dediği gibi yoksa, seçimleri yenilenmesi kararı ile ikinci bir Meclis mi kurulacak?
Mevcut Meclis için fesih kararı demek erken seçim kararı Anayasa metnine göre ise seçimlerin yenilenmesi kararı demektir.
Eğer bu Anayasa değişikliği evet oyu sonucunda kabul edilirse her kim olursa olsun Cumhurbaşkanı Meclis’i fesih ederek erken seçim kararı verebilir.
Eski Anayasa’da bu hüküm hükümet kurulamadığı durumlarda Cumhurbaşkanına veriliyordu.
Bu Anayasa değişikliğinde ise herhangi bir gerekçe olmaksızın Cumhurbaşkanına Meclis’i fesih etme yetkisi var ki böyle bir karar alırsa kendi görevini de fesih etmiş oluyor.
Peki kim yalan söylüyor?
TRT televizyon yayıncılığına başladığı yıllarda 3 yalancı diye bir yarışma programı vardı. Ekrandaki 3 sanatçıdan sadece birisi doğru söyleri diğer ikisi ise yalan söylerdi ve yarışmacılar kimin doğru söylediğini bulmaya çalışırlardı.
Yukarıda gerçekleri yazdım her şeyi bana yazdırmayın okuyun kararı sizler verin .