SSK emeklileri tavan mağduru oluyor!

İşçi emeklilerinin en büyük sorununu partilere açıklıyorum!

SSK’ nın uyguladığı TAVAN ücreti nedeniyle, tavandan SSK emeklileri’nin maaşı her yıl tavan yükseldiğinden her yıl geriye düşüyor ve büyük mağduriyet yaşanıyor. Memur emeklilerinde ise böyle bir bozuk düzen yok.

Dönemin Başbakanı rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatı ile çıkartılan “Süper Emeklilik” yasa tasarısı Anayasa Mahkemesi tarafından bozulunca tekrar eski düzene dönüldü.

Yıllardır SSK emeklilerinin en büyük sorunu her yıl açıklanan Tavan Ücret uygulaması oldu. SSK Tavan ve Taban (Asgari Ücret ) uyguluyor. Elbette taban ücret sosyal devlet açısından olmalı.

Tavan ücret uygulaması 2 önemli sorun ortaya çıkarıyor.

240 f 64337011 obwhlcjotu5kdtw3zzb0l2v146lviwnwBirincisi işveren “nasıl daha az prim ve vergi öderim?” diye çalışanlarını Asgari Ücretten gösteriyor.

İkincisi SSK primini ve Vergiyi az ödemek için Tavan’dan prim yatırmayı istemiyor. İşte bu yüzden yüksek maaş alan çalışanların ücreti Tavan rakamını geçtiğinden SSK Tavandan fazlasına ilişkin tahsilat yapamıyor.

Bu da işverenin çalışana açıktan ücret ödemesine yol açıyor ve kayıt dışı ekonomi oluşuyor.
Aslında çözüm çık kolay şöyle ki SSK Tavan Ücret uygulamasını kaldıracak. İşverenlerin de yüksek SSK Primi ve Vergi ödememesi için bu oranları düşürecek.

Önce bir örnek hesaplama vereyim:

1993 yılı SSK Prim tavanı: 2.497.- lira iken % 70 oranında emekli maaşı bağlanacak olan işçinin eline en fazla emekli maaşı: 1.749.- lira geçiyor bugün itibarı ile.

2015 yılı SSK Prim tavanı: 7.809.- liraya yükseldi. % 70 Tavan ile emekli olan işçinin maaşı ise en fazla 5.466.- Lira.

Her ikisi de ayni gün çalışan ve çalıştıkları sürece SSK tavan ücretinden prim yatıran 2 emekliden 1993 yılında emekli olan 1.749 lira, 2015’de emekli olan ise 5.466 lira emekli maaşı alıyor.

Her geçen yıl Tavan SSK (ki günümüzde SGK çatısında birleşti Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ile) tarafından yükseltiliyor.

Bu durumda tavan üzeri maaş alan çalışanlar ki bunlar büyük firmaların yöneticileri ve çalışanları oluyor emekli olduklarında ellerine cüzi bir emekli maaşı geçiyor.

Eğer Tavan ücret uygulaması yapılmasa ve SSK prim oran ile Vergi oranı yüksek maaşlar için düşürülürse ne SSK’ nın primi azalır, ne vergi kaybı ortaya çıkar.

Böylece yüksek maaş alırken emekli olanlar da emeklilik maaşlarında mağdur olmazlar.
Ayrıca Sosyal Devlet’in eşitlik ilkesi açısından bakarsan Devlet memurluğundan 1993 yılında emekli olan örneğin bir Albay ile 2015 yılında emekli olan bir Albay arasında SSK emeklilerinde olduğu gibi bir fark ve gerileme asla olmuyor.

SGK çatısı altında birleşildiğine göre SSK emeklileri ile Memur emeklilerinin arasındaki bu farkın giderilmesi de şart oluyor.

İşte bu çarpıklığın geriye doğru da gelecek için de düzeltilmesi işçi emeklileri açısında büyük önem taşıyor.

Bugünlerde emeklilere vaatler yağdıran siyasi partilere işte bu yazımı dilekçe kabul etmelerini öneriyorum.

Partiler iktidar olmak için milyonlarca emeklinin oylarını almalarını istiyorlarsa, bu çarpıklığı düzeltmeyi vaat etsinler.