Utanç tablosu…

FOX TV’ den İsmail Küçükkaya gittiği her ilde emeklilerin “geçinemiyoruz” feryatları 7 Haziran seçimine damgasını vurdu. Devletin resmi rakamlarına göre 3 Milyon 820 bin dede ve nine emekli olmalarına rağmen iş arıyor.
Birçok ülkenin emeklisi maaşları ile refah içinde 2. Bahar yaşarken Türkiye’nim emeklileri büyük bir maddi sıkıntı içinde yaşam savaşı veriyorlar.
Kimisi 40, kimisi 50 yıl çalışan emeklilerin maaşları yüksek kira, elektrik, doğalgaz, su ve aidat gibi giderleri dahi çok zor karşılıyor.
FOX TV’ den İsmail Küçükkaya gittiği her ilde emeklilerin “geçinemiyoruz” feryatları 7 Haziran seçimine damgasını vurdu. Devletin resmi rakamlarına göre 3 Milyon 820 bin dede ve nine emekli olmalarına rağmen iş arıyor.
Muhalefet Partilerinin neredeyse tamamı sayıları 10 milyonu aşan emeklilere, intibak sözüne ilave olarak artı 2 maaş vaat ediyorlar.
AK parti ise “kaynak yok” gerekçesi ile emeklilere hiçbir vaatte bulunmuyor.
Dedeler ve nineler işte bu ekonomik sıkıntılarını 26 ili gezerek canlı yayınlar yapan FOX TV’ nin Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’ya feryat figan anlatıyorlar.
Bir de şu açıdan bakmak gerekir bu içler acısı tabloya. Türkiye’de bu ay itibarı ile açlık sınırı yaklaşık bin 500 lira. Peki, 10 Milyon emeklinin maaşı ne kadar?
İnanmakta zorlanacaksınız ama emeklilerin Yüzde 87,3’nün maaşı bin 200 liranın altında. Emeklilerin maaş ortalaması ise bin 350 lira.
AÇLIK SINIRI: 1.500.-TL (Bin beş yüz lira )
EMEKLİ MAAŞ ORTALAMASI: 1.350.- TL ( Bin üç yüz elli lira )
Daha net olsun diye tekrar açıkça yazdım.
İşte bu durumda dedelerimiz, ninelerimiz ne yapacak? Elbette çalışmak için iş arayacak. Şanlı olup iş bulanlar için başka bir sorun ise kayıt dışı çalışmak zorunda olması. Çünkü kayıtlı çalışan olursa bu kez SGK emekli maaşlarında kesinti uyguluyor.
Avrupalı, Amerikalı dedeleri, nineleri yüksek emekli maaşları ile refah içinde yaşayıp dünyayı gezerlerken, maalesef bizim emekliler 2. Baharlarını da iş arayarak, geçim sıkıntısı içinde yaşıyorlar.
Bu sorunun diğer önemli yanı ise işsiz gençleri ilgilendiriyor. Sosyal güvenceye ihtiyacı olmadığı için sigortasız olarak kayıt dışı çalışmayı kabul ediyor. Emeklilerin ikinci işte düşük maaşla kayıt dışı olarak çalışması gençlerin iş bulmasını zorlaştırarak genç işsizliğin yüzde 20’lere çıkmasına yol açan önemli etkenlerden biri.