Yüce Divan tam 21 kez kuruldu

4 Bakan için tekrar gündeme gelen Yüce Divan Cumhuriyet tarihimizde 94 yıl boyunca 1 başbakan, 19 bakan ve bir milletvekilini yargılamak için toplandı. Yargılamalardan 9’u beraat ile sonuçlanırken Yüce Divan’da yargılanan tek Başbakan olan Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ı Rahşan Ecevit affı kurtardı.

Yüce Divan 9 yargılamada bakanlara 1 yıl 8 ile ay 36 yıl arasında cezalar verdi. Yüce Divan’da en çok bayındırlık bakanları yargılandı. Anayasa Mahkemesi sevk olduğu taktirde siyasiler için Yüce Divan görevi yapıyor.
Yüce Divan’a ilk sevk kararı 26 Ocak 1928 yılında alındı. Bahriye Nazırı İhsan Eryavuz ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret Onuralp, Yavuz Zırhlısı’nın onarımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Divan’ı Ali’ye sevk edilmişti. Eryavuz 2 yıl ağır hapis, Onuralp ise 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yüce Divan en ağır cezayı Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mataracı’ya 36 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 bin lira para cezası ile verdi.
İşte Yüce Divan geçmişi:

CEZA ALANLAR

İhsan Eryavuz: 26 Ocak 1928’de Yüce Divan’a sevk edilen ve Cumhuriyet döneminde verdiği ilk mahkumiyet kararı eski Bahriye Nazırı Eryavuz ile ilgili oldu. Eryavuz 2 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Dr. Fikret Onuralp: Bahriye Nazırı Eryavuz ile birlikte 26 Ocak 1928’de sevk edilen Bilecik Milletvekili Onuralp yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı Yüce Divan’da 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ali Cenani: Eski Ticaret Bakanı Cenani, Bakanlık emrine verilen 500 bin liranın harcanmasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 10 Mart 1928’de Yüce Divan’a gönderildi. Cenani 1 ay hapis ve 170 bin lira tazmin etme cezasına çarptırıldı.
Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa: Bahriye eski Bakanı Katırcıoğlu, Anadolu Demiryolu Kumpanyası ile ilgili olarak İngiltere’de Times İron Works fabrikalarına 20 bin İngiliz lirasını kefaletsiz ödeyerek ‘hazineyi zarara uğratmak’ suçlamasıyla 30 Mayıs 1929’da Yüce Divan’a sevk edildi. Şirkete ödenen 22 bin Türk altınının yüzde 5 iskonto edilmek suretiyle Katırcıoğlu’ndan tahsiline karar verdi.
Hilmi İşgüzar: Sosyal Güvenlik eski Bakanı İşgüzar, kayırma, usulsüzlük gibi suçlar nedeniyle Milli Güvenlik Konseyi tarafından 2 Şubat 1981’de Yüce Divan’a sevk edildi. İşgüzar 9 yıl 8 ay ağır hapis ve 5 milyon 251 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Tuncay Mataracı: Rüşvet aldığı iddiasıyla 2 Şubat 1981’de Yüce Divan’a sevk edilen Gümrük ve Tekel eski Bakanı Mataracı 36 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu ceza Yüce Divan’ın verdiği en ağır ceza oldu.

Şerafettin Elçi: MGK tarafından rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak iddialarıyla 17 Mart 1982’de Yüce Divan’a sevk edilen Bayındırlık eski Bakanı Elçi, rüşvet suçundan beraat etti, görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği gerekçesiyle de 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İsmail Özdağlar: Rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak iddiasıyla 15 Mayıs 1985 tarihinde Yüce Divan’a sevk edilen Devlet eski Bakanı Özdağlar, 2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezasına mahkum edildi.
Mesut Yılmaz ve Güneş Taner: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan Yüce Divan’a sevk edildi. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner hakkında, Yüce Divan’a sevk kararı, 13 Temmuz 2004 tarihinde alındı. Yüce Divan, 23 Haziran 2006 tarihinde davanın kesin hükme bağlanmasını Rahşan affı uyarınca erteledi.
Cumhur Ersümer: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Cumhur Ersümer 13 Temmuz 2004 tarihinde Yüce Divan’a sevk edildi. Ersümer’e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, ceza ertelendi.

BERAAT EDENLER:

Suad Hayri Ürgüplü: Gümrük Tekel eski Bakanı Ürgüplü, kibrit üretimi ve kereste alımında yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine 1946 tarihinde kendi isteği üzerine Yüce Divan’a sevk edildi. Ürgüplü beraat etti. 1965’de 6 ay Başbakanlık yaptı.
Mehmet Baydur: 1964 tarihinde Yüce Divan’a sevk edilen Ticaret eski Bakanı Baydur beraat etti.
Selahattin Kılıç: 1982 yılında Yüce Divan’a sevk edilen Eski Bayındırlık Bakanı Kılıç beraat etti.
Sefa Giray: 1993 yılında Yüce Divan’a sevk edilen Bayındırlık eski Bakanı Giray beraat etti.
Cengiz Altınkaya: Otoyol ihaleleri sözleşmelerinde fiyat farkı ödenmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmasına karşın fiyat farkı ödendiği iddiasıyla 1993’de Yüce Divan da yargılanan Bayındırlık eski Bakanı Altınkaya beraat etti.
Koray Aydın: Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın’ı 24 Şubat 2004’te yargılamaya başlayan Yüce Divan, 5 Ekim 2007’de beraat kararı verdi.
Hüsamettin Özkan ve Recep Önal Devlet Bakanı: Türkiye Halk Bankası A.Ş. bankanın zarara uğramasına sebep oldukları iddiasıyla 2004’te Yüce Divan’a sevk edildiler. Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özkan ile Devlet eski Bakanı Önal beraat ettiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Zeki Çakan, 13 Temmuz 2004 tarihinde Yüce Divan’a sevk edildi, Çakan 2007’de beraat etti.