ATATÜRK BAŞKANLIĞA KARŞIYDI

 

 Büyük önder yaşarken Başkanlık tehlikesini harika bir ifade ile net bir şekilde ortaya koymuştu
İŞTE GEREKÇESİ:
“Ben Cumhuriyeti kendi menfaatim için yapmadım Hepimiz faniyiz Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesesidir. Ben ise Milletime miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum”
İstibdat: Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
Uyruk: Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumudur.
Despot: Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse
2. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran
3. Zorba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa değişikliği ile Başkanlık sistemi kurulması yolundaki ısrarı sürerken Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlık sistemi hakkındaki görüşünü araştırdım.
Atatürk’ün, “Ben Cumhuriyeti kendi menfaatim için yapmadım Hepimiz faniyiz Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesesidir. Ben ise Milletime miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum” sözünü buldum.
Bu sözleri defalarca okumanıza gerek yok bir kere okuduğunuz zaman ne demek istediğini çok net şekilde anlıyorsunuz.
O günkü bazı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüğü ile açıklığa kavuşturduk ki gençler bu muhteşem ifadeyi ne şekilde anlayabilsinler.
Aslında çok fazla yoruma imkân bırakmayan bir cümle ile Atatürk Başkanlık sistemine, tek adamlığa karşı çıkmış.
İşte o tarihte Türkiye’de siyasi partiler yok ve Atatürk Cumhuriyet Halk Fıkrasını (CHP) kurarak çok partili rejime geçilmesini istiyor. Ancak gelişen bazı olumsuz olaylar Atatürk hayatta iken bu hedefinin gerçekleşmesine olanak vermiyor.
Kuşku yok ki toplumların yönetilmesine en yakışan rejim demokrasidir. Demokratik mücadelede siyasi partiler tarafından yürütülür. Çoğulcu parlamenter sistem, Yasama, Yürütme ve Yargı erkleri Anayasa’nın önemli unsurlarıdır.
Mustafa Kemal kuşku yok ki özgürlük ve demokrasi hayranı idi ve genç Türkiye Cumhuriyetini bu temeller üstüne inşa etti. Atatürk’ün, “Ben Cumhuriyeti kendi menfaatim için yapmadım” sözü de son noktayı koymaktadır.