Yeni CHP eskisinden farksız

Yeni CHP eski huyunu tekrar ettirdi ve , ‘başkanlık sistemi’ tartışmaları nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasından kalktı.

Yeni CHP görüntüsü ve imajı ile dün Meclis’te çok büyük sürpriz yaptı.

HDP’li Garo Paylan, “Masa dağıldı, komisyon bir daha toplanmayacak. Meclis Başkanı komisyonun son bulduğunu açıkladı” dedi.

Kemal kiliçdaroğlu chp anlayışı ile farklı bir politka vaad etti ama yeni chp anayasa masasından resmen kalktı.
Kemal kiliçdaroğlu chp anlayışı ile farklı bir politka vaad etti ama yeni chp anayasa masasından resmen kalktı.

Yeni CHP kurulan Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonunun henüz üçüncü toplantı masasından kalkması ile Komisyon çalışması son buldu.

Anayasa Komisyonunun CHP ‘li üyeleri Yeni başkanlık sistemi tartışmaları gerekçesiyle masadan kalktılar. CHP’li üyelerin masadan kalktıktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Üyelerin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Bu tavır Başkent siyasi kulislerinde ” Yeni Chp eskisi gibi ” şeklinde yorumlandı.

HDP istanbul Milletvekili Garo Paylan ise Twitter hesabından attığı mesajından komisyon masasının dağıldığını bildirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, Anayasa Mutabakat Komisyonu Toplantısı’nda yaptığı konuşmasının tam metni:

Meclis başkanı i̇smail kahraman

Meclis Başkanı İsmail Kahraman

24’üncü Dönemde başlatılan ancak tamamlanamayan yeni ve sivil bir anayasa yapımı sürecine, yeni bir heyecan, şevk ve gayret ile tekrar başlıyoruz. Bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını ve bir an önce muvaffakiyetle neticelenmesini diliyorum. Milletimizin 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Genel Seçim ile yetkilendirdiği temsilcileri tarafından Anayasa yapılması anlamına gelen bu çalışmanın, siz değerli komisyon üyelerinin çabaları ile başarıya ulaşacağına inanıyorum.
Bilindiği gibi, Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun siyasi partilerimizin yeni bir Anayasa çalışmasının başlatılması yolundaki yaptığı temaslar sonucunda olumlu yaklaşımlarını göz önüne alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarına birer mektup göndermiştim.
Siyasi partilerimizin genel başkanları, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Sayın Figen Yüksekdağ ve Sayın Selahattin Demirtaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, komisyonda görev alan milletvekili arkadaşlarımıza, bu komisyonun oluşması için katkı veren, anlayış gösteren ve süreçte bize destek ve cesaret verecek, yardımcı olacak herkese şükranlarımı ifade ediyorum.
Başkanlığını yapacağım bu komisyonda Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Sayın Cemil Çiçek, Sayın Ahmet İyimaya, Sayın Abdülhamit Gül; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sayın Bülent Tezcan, Sayın Namık Havutça, Sayın Ömer Süha Aldan; Halkların Demokratik Partisi’nden Sayın Mithat Sancar, Sayın Meral Danış Beştaş, Sayın Garo Paylan; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Sayın Oktay Öztürk, Sayın Mehmet Parsak ve Sayın Kadir Koçdemir üye olarak partilerince görevlendirilmişlerdir. Milletimizin yeni bir anayasa beklentisine en iyi şekilde cevap vereceğine inandığım sayın komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Milletimiz bizleri meseleleri çözümlememiz için görevlendirdi. Çözüm üretmek ve zorlukların üstesinden gelmek durumundayız. Zayıfların silahı şikâyet ve şiddettir. Zorluklar da mecburiyetler gibidir. Var diye kabul ederseniz var olurlar. Zorluklar başarının değerini artıran süslerdir.
Çözümde görev almayanlar sorunun bir parçası olurlar. Engelleri aşamayanlar onları aşılmaz görenlerdir.

Türkiye’nin, ithal ve taklit olmayan, günün şartlarına cevap veren, geleceğin büyük Türkiye’sini inşa edecek, yalın, sürekli değişiklik yapılmasını gerektirmeyen, kalıcı nitelikte yeni bir Anayasaya ihtiyacı bulunmaktadır.

1876 tarihli Kanun-i Esasi ilk anayasamız olarak 119 maddeden oluşmuş, 7 kez değişikliğe uğramış ve 48 yıl yürürlükte kalmıştır. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adını taşıyan 1921 Anayasası, 24 maddeden teşekkül etmiş, 2 kez değişikliğe uğramış ve 3 yıl yürürlükte kalmıştır. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz 106 maddeden oluşmuş, Meclis kararıyla toplamda 7 kez değişikliğe uğramış ve 36 yıl yürürlükte kalmıştır. 157 maddeden oluşan 1961 Anayasası ise yürürlükte kaldığı 19 yılda 7 kez değişikliğe uğramıştır. 177 maddeden oluşan ve halen yürürlükte olan 1982 Anayasasında da, 34 yıl içinde 17 kez değişiklik yapılmıştır.

24. Yasama Dönemi’nde Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışması kapsamında, katılım aşamasında, 3 alt komisyon kurulmuş ve bu komisyonlar, bu ilk aşamanın tamamlandığı 2012 Nisan ayı sonuna kadar kamu kurumu, üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere 160 kuruluşu dinlemiştir. Komisyon 165 üniversite, 78 il barosu, 60 siyasi parti, 18 belediye birliği, 17 kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, 7 yüksek mahkeme, 7 kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşu, 6 muhtarlar birliği derneği, 4 işçi ve işveren sendikaları üst kuruluşundan yazı ile görüş istemiştir. Ayrıca RTÜK, Vilayetler Hizmet Birliği ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’ndan da yazı ile görüş talep edilmiştir. Bunun yanı sıra 14 bin 538 dernek, 4 binden fazla vakıf, 1.700 yerel ve ulusal radyo ve 197 yerel televizyondan e-posta vasıtasıyla görüş talep edilmiştir.
Komisyonun resmi internet sayfası üzerindeki görüş bildirme sistemi üzerinden 66 bin 15 kişi, e-posta ile 1872 kişi veya kuruluş, posta yoluyla da 1.050 kişi veya kuruluş görüş açıklamıştır. Gönderilen görüşlerin 104 üniversite, 102 dernek, 58 vakıf, 34 meslek örgütü, 32 platform, çatı kuruluşları dâhil olmak üzere 30 sendika, 21 kamu kurumu, 21 siyasi parti, 19 diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve 5 enstitüye ait olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, Komisyon Başkanı ve üyeleri, Anayasa Platformu tarafından 12 ilde organize edilen “Türkiye Konuşuyor Toplantıları” na destek vermişlerdir.

24. Yasama Dönemi’nin Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek başkanlığında Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Sayın Ahmet İyimaya, Sayın Mustafa Şentop, Sayın Mehmet Ali Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sayın. Süheyl Batum, Sayın Rıza Türmen, Sayın Atilla Kart, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Sayın. Tunca Toskay, Sayın Oktay Öztürk, Sayın Faruk Bal, Barış ve Demokrasi Partisi’nden Sayın Ayla Akat Ata, Sayın Altan Tan, Sayın Sırrı Süreyya Önder ve Sayın Bengi Yıldız görev almışlardı.
Ayrıca sürece katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına, vakıf ve derneklere, kurum ve şahıslara huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.

Hükümetin hazırladığına Kanun Tasarısı, milletvekillerinin hazırladığına Kanun Teklifi denmektedir. Anayasada yapılacak değişiklikler milletvekillerinin vereceği Kanun Teklifi ile olur. Buna ait hükümler Anayasanın 175. Maddesinde düzenlenmiştir.
Özetlemek gerekirse; Anayasa hususundaki kanun teklifleri milletvekili tam sayısının en az üçte birinin yani 184 Milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Teklifler, Anayasa Komisyonunda görüşülür. Teklif daha sonra Genel Kurulda 2 defa görüşülmekte, birinci görüşmede önce teklifin tümü üzerinde konuşmalar yapılmaktadır. Konuşmaların ardından teklifin maddelerine geçilmesine ait gizli oylama yapılır. İkinci görüşmede, yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülür. İkinci görüşmede üye tam sayısının beşte üçünden yani 330’dan az oy alan maddeler reddedilmiş sayılır. İkinci görüşmeden sonra ise, teklifin tümüne ilişkin gizli oylama yapılır. Üye tam sayısının beşte üçünden, 330’dan az oy alan teklifler reddedilmiş sayılır. Kanun teklifi; üye tamsayısının beşte üçü olan 330 ila 367 arasında bir oyla kabul edilirse doğrudan referanduma gidilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir